Rekisteriseloste

Vaasan Retkeilijät ry

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisterinpitäjä

Vaasan Retkeilijät ry,

Kauppapuistikko 35 A 1, 65100 Vaasa Kotisivu: www.vaasanretkeilijät.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jäsenasiainhoitaja Niilo Hamari, niilo.hamari (at) anvianet.fi

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ylläpitää Vaasan Retkeilijöiden jäsentietoja jäsenyysasioiden hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään jäsenten henkilö- ja yhteystiedot syntymäaikoineen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan erikseen sovituille matkajärjestäjille, matkustajaliikennettä harjoittaville varustamoille ja majoitusliikkeille yhdistysten jäsenille järjestettyjen matkojen ja tapahtumien toteuttamista varten sekä yhdistyksen käyttämälle tilitoimistolle jäsenmaksujen laskutuksen, seurannan ja perinnän suorittamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään niille varatuissa tiloissa suljettujen kulkureittien takana. Atk:lle tallennettu tieto säilytetään erillisessä tietokannassa, joka on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. Tietoja käyttävät yhdistyksen hallituksen jäsenet tehtäviensä hoitamiseen.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.